ปลวกเป็นแมลงที่มีชีวิตความเป็นอยู่แบบสังคม มักอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ภายในรัง โดยทั่วไปปลวกมีนิสัย ชอบที่มืดและอับชื้น เราแบ่งปลวกออกเป็น 4 ประเภท


1. ปลวกนางพญา

มีหน้าที่วางใข่ ปลวกนางพญาสามารถวางไข่ 1000 ตัวต่อ 1 วัน วางไข่ตลอด 24 ชั่วโมง และทั้งชีวิตมันสามารถวางไข่ 9,000,000 ตัว!!! ไม่กินเนื้อไม้ตามบ้าน รับอาหารจากปลวกงาน คุณไม่สามารถพบเจอมันได้

2. ปลวกสืบพันธ์หรือแมลงเม่า

มันจะเกาะตามหลอดไฟเพื่อจับคู่ ในช่วงหน้าฝนที่เราเห็นประจำ และตอนปีกหลุดจะลงสู่พื้นดินเพื่อ สร้างรังใหม่และผสมพันธุ์ ไม่กินเนื้อไม้ แต่รับอาหารจากปลวกงานเช่นกัน เมื่อพบเจอแมลงเม่า สันนิฐานว่าปลวกบุกบ้านคุณแล้ว

3. ปลวกทหาร

มีหน้าที่ปกป้องรัง ไม่สามารถทำลายไม้ และรับอาหารจากปลวกงาน จะค่อยเฝ้ารังและมักจะมี ขนาดใหญ่กว่าปลวกชนิดอื่นๆ มีฟันใหญ่พอที่จะต่อสู้กับแมลงตัวอื่นได้

4. ปลวกงาน

มันคือปลวกที่ทุกท่านเห็น มันจะกัดกินไม้ และใช้สารย่อยไม้พิเศษเปลี่ยนเป็นอาหาร ทำหน้าที่เป็น เสาหลักของครอบครัว ป้อนอาหารให้สมาชิกครอบครัวตัวอื่น ปลวกนางพญา ปลวกสืบพันธ์ และปลวกทหาร้'ง

Design by FJ DESIGN :: รับทำ Website บริษัทกำจัดปลวกกำจัดแมลง โทร : 083-093-3206 ติดต่อเรา