บริษัท โปรเจคท์ เพสท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (Project Pest Development Co., Ltd.) ได้เริ่มเปิดดำเนินการ ด้านธุรกิจการป้องกันปลวกและ แมลงรบกวนทุกชนิด โดยบริษัท มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันกำจัดปลวกและแมลงรบกวนทุกชนิด ไม่ให้เข้าไปทำลายทรัพย์สินที่มีค่าของท่านและยังมีโทษเช่นสร้างความ รำคาญทำให้เสียภาพพจน์ต่อกิจการ และ นำเชื้อ โรคมา สู่คน โดยมีผู้ชำนาญงาน ทางบริษัทเน้นถึงความ สำคัญในดัานงานบริการและความชำนาญในการแก้ไขปัญหา เรื่องแมลงให้ กับสถาณที่ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัยสำนักงาน โรงงาน ร้านอาหาร สถาณที่ราชการ โรงแรม และสถาณที่อื่นๆ อีกมากมาย ที่ไว้วางใจให้ทางบริษัท ได้เข้าบริการดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยทางบริษัทจะเน้นความรู้เรื่องเกี่ยว กับแมลง การป้องกันและการแก้ปัญหาถูกต้องตามกรรมวิธีสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยต่อบุคคล สัตว์เลี้ยง โดยเราจะใช้สารเคมีที่ปลอดภัย ที่ได้ผ่านการรับรองความปลอดภัยและการขึ้น ทะเบียนวัตถุอันตรายจากกระทรวงสาธารณสุขทุกชนิด ซึ่ง เป็นสารเคมีที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงและปลอดภัยสูงสำหรับผู้พักอา ศัยและสัตว์เลี้ยง


บริษัทได้รับดูแลระบบงานวางท่อเคมีป้องกันปลวกราดน้ำยา เคมีป้องกันปลวกก่อนปลูกสร้างอาคารและรับดูแลงานแก้ไขปัญหาปลวกในที่อยู่อาศัยที่สร้างเสร็จแล้ว โดย ทางบริษัท จะส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปสำรวจปัญหา แนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกวิธีให้โดยไม่คิดค่าบริการ


ให้บริการกำจัดปลวกโรงงานอุตสาวหกรรม อาคารสำนักงาน คอนโด ชุมชนที่พักอาศัยต่างๆ เราให้บริการ การสำรวจแก้ไขปัญหาและ ป้องกัน ปลวก มด หนูและ แมลงรบกวนทุกชนิด มีกรรม วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธี มีความปลอดภัยต่อผู้พักอาศัยและสัตว์เลี้ยงซึ่งสารเคมี ที่ใช้ได้ผ่านการขึ้นทะเบียน วัถุอันตรายจากสาธารณสุข ทุกชนิด ทางบริษัทขอขอบคุณ ในความใว้วางใจในการบริการของเราและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความใว้วางใจจากท่านตลอดไป


เรามีทีมงาน ด้านบริการที่ชำนาญงานโดยได้ผ่านการอบรมการให้บริการ การสำรวจและแก้ไขปัญหาไว้คอยบริการท่าน.

Design by FJ DESIGN :: รับทำ Website บริษัทกำจัดปลวกกำจัดแมลง โทร : 083-093-3206 ติดต่อเรา