กำจัดแมลงสาบ

สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำบริการ

ฉีด พ่น น้ำยาเคมีภายใน และรอบนอกอาคาร โดยเน้นแหล่งหลบ ซ่อนที่พบตัว แหล่งอาหาร และบริเวณที่สำรวจพบร่องรอย หลักฐานที่เกิดจากแมลงสาบ

โรย / ใส่ ยาผงสำเร็จรูปในแหล่งที่ฉีดพ่นยาน้ำไม่ได้ หรือ ฉีดพ่นได้ไม่ทั่วถึง

ใส่เหยื่อแมลงสาบชนิดเจล (GEL) ตามบริเวณที่เหมาะสม และอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ

วาง / โรย เหยื่อแมลงสาบชนิดเม็ด ในบริเวณที่เหมาะสมหรือบริเวณที่ฉีดพ่นยาน้ำ,ยาผงไม่ได้

ตรวจเช็ค/ติดตามผลและทำบริการอย่างต่อเนื่อง

ขอความร่วมมือในการเข้าบริการ เพราะการฉีดพ่นแมลงสาบจะต้องทำอย่างละเอียดถี่ถ้วน ทั่วถึงทุกซอกทุกมุม ที่เป็นแหล่งหลบซ่อน / พักอาศัยของแมลงสาบ บริเวณปิดล็อคที่ ฉีดพ่น หรือทำบริการไม่ได้จะเป็นจุดแพร่ระบาดของแมลงสาบทำให้การ ควบคุมไม่ได้ผล

คำแนะนำในเรื่องสุขาภิบาล หรือการดูแลรักษาความสะอาดของ อาคารสถานที่ ซึ่งเป็นมาตรการในการลดปัจจัยที่ทำให้เกิดการแพร่ขยายพันธุ์ อัน ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัยและน้ำ


เคมีที่ใช้ : DELTAMETHRIN,DIAZINON, HYDRAMETHYLNON CYPERMERTHRIN


Design by FJ DESIGN :: รับทำ Website บริษัทกำจัดปลวกกำจัดแมลง โทร : 083-093-3206 ติดต่อเรา