กรรมวิธีการทำบริการ, การรับประกัน และตรวจสอบ

1. เดินท่อ P.E. (ท่อสีดำ) เกรด A ขนาด 20 มม. ตามแนวคานในอาคารเต็มพื้นที่

2. ยึดท่อด้วยอุปกรณ์เข้มขัดรัดมีพุ๊กยึดทุกจุด ระยะห่างประมาณ 70 ซม.

3. หัวจ่ายน้ำยา (สปิงเกอร์) แบบปีกผีเสื้อเนื้อพลาสติก เกรด A ระยะห่างประมาณ 70 ซม. ตลอดแนวท่อภายในทั้งหมด

4. หัวอัดน้ำยาจากด้านนอกอาคารพร้อมฝาปิด

5. ครั้งแรกบริการ ฉีด-อัด น้ำยาเคมีลงดินเต็มพื้นที่ ในอัตรา 5 ลิตร / 1 ตารางเมตร

6. เมื่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ บริษัทฯจะทำการ ฉีด-อัดน้ำยาเคมีรอบตัวอาคารให้ในระยะห่าง ประมาณ 1 เมตร และฉีดสนามให้เต็มพื้นที่ทั้งหมด

7. บริษัทฯ จะเข้าตรวจเช็คทุก ๆ 4 เดือน/ครั้ง ในระยะเวลารับประกัน 3 ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม

8. บริษัทฯ รับประกัน 3 ปี นับจากวันที่อัดน้ำยาเคมีเรียบร้อยแล้ว

9. สารเคมีที่ใช้ " คลอไฟริฟอส 40 EC " ในอัตราส่วนผสม : สารเคมี 2 ลิตร / น้ำ 100 ลิตรDesign by FJ DESIGN :: รับทำ Website บริษัทกำจัดปลวกกำจัดแมลง โทร : 083-093-3206 ติดต่อเรา