ระบบกำจัดปลวก เนเมซิส (NEMESIS)

ระบบกำจัดปลวก เนเมซิส (NEMESIS) ตายยกรัง จากประเทศ ออสเตรเลียได้รับการรับรองว่าเป็นวิธีการกำจัดปลวกแบบตายยกรัง ( TERMITE COLONY ELIMINATION )ตามมาตรฐาน ของประเทศออสเตรเลียเลขที่ AS3660.2-2000เนเมซิส (NEMESIS) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการถูกออกแบบมาสำหรับกำจัดปลวกอย่างมืออาชีพ สะอาด และปลอดภัยสำหรับคุณและทุกคนในบ้าน จึงทำให้หมดปัญหา และไร้กังวลจากการรุกรานของปลวกซึ่งนำความเสียหายมาสู่บ้านเรือนเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบ และผลิตภัณฑ์ ให้มีประสิทธิภาพ ในการป้องกันกำจัดปลวกเพื่อความมั่นใจและไว้วางใจได้ว่าบ้านของคุณจะปราศจากเจ้าปลวกร้ายและปลวกจะ ไม่กลับมารุกรานบ้านของคุณอีกเนเมซิส (NEMESIS) ได้ผ่านการวิจัยและพัฒนาโดยสถาบันชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย เพื่อที่จะมอบสิ่งที่ดีสุดในการปกป้องคุ้มครองบ้านเรือนของคุณจากการเข้าทำลายของปลวก


การทำงาน

การทำงานของระบบ เนเมซิส NEMESIS ตายยกรังเหยื่อกำจัดปลวก เนเมซิส ( NEMESIS BAIT MATRIX ) เป็นเหยื่อที่ดึงดูดปลวกได้ดีเป็นพิเศษ เมื่อปลวกได้เข้ากัดกินไม้ภายในบ้านเหยื่อกำจัดปลวก เนเมซิส ( NEMESIS BAIT MATRIX ) สามารถนำมาใช้ควบคู่กับสถานี เนเมซิส แบบบนดิน( namesis above-ground station ) ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษโดยสามารถติดตั้งลงบนแหล่งที่พบทางเดิน หรือการเข้าทำลายของปลวก จากนั้นปลวกงานจะเข้ามากินเหยื่ออย่างรวดเร็ว และจะนำเหยื่อกลับไปเป็นอาหารให้ปลวกตัวอื่น กิน เช่น ปลวกทหาร ราชินีปลวก และปลวกงานตัวอื่นๆ โดยที่พวกปลวกจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเหยื่อนั้น มีผลต่อการเจริญเติบโต โดยสารออกฤทธิ์ในเหยื่อกำจัดปลวก เนเมซิส( NEMESIS BAIT MATRIX ) คือ Cholrfluazuron ซึ่งเป็นสารเคมีในกลุ่มยับยั้งการเจริญเติบโตของแมลง ( Insect Growth Regulator ; IGR ) จะเป็นตัวหยุดไม่ให้ปลวกทำการผลิตหรือลอกคราบเพื่อการเจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงทำให้เชื่อมั่นได้ว่า รังปลวกจะถูกทำลายยกรังอย่างราบคาบด้วย เนเมซิส ( NEMESIS ) ระบบกำจัดปลวกตายยกรัง

สถานีเนเมซิสแบบฝังดิน (NEMESIS IN-GROUND STATION) คือระบบที่จะปกป้องแนวบ้านของคุณจากการถูกรุกรานของปลวก โดยเว้นระยะของแต่ละจุด ห่างกัน 4 เมตรต่อ 1 จุด ห่างจากตัวบ้าน 1 เมตร

เข้าตรวจเช็คสถานีทุก 15 วัน เมื่อมีปลวกเข้ามากินไม้ในสถานี จะมีการเติมเหยื่อกำจัดปลวกเนเมซิส (NEMESIS BAIT MATRIX) ซึ่งปลวกจะนำเหยื่อกำจัดปลวกกลับไปเป็นอาหารให้ปลวกตัวอื่นๆในรังและทำให้ปลวกที่ได้รับเหยื่อภายในรังตาย

เมื่อรังปลวกได้ถูกทำลาย เหยื่อปลวกที่เหลือค้างอยู่ภายในสถานีจะถูกกำจัดทิ้ง และทำการใส่ไม้เหยื่ออันใหม่ลงไปเพื่อเป็นเหยื่อล่อปลวก

สถานี เนเมซิส แบบฝังดิน (NEMESIS IN-GROUND STATION ) คือระบบที่จะป้องกันแนวบ้านของคุณจากการรุกรานของปลวก สถานีจะถูกติดตั้งรอบตัวอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะในดิน หรือ พื้นแผ่นคอนกรีต โดยเว้นระยะของแต่ละจุด ห่างกัน 4 เมตรต่อ 1 จุด เพื่อเป็นการสร้างแนวป้องกันการรุกราน และโจมตีของปลวกการติดตั้งสถานนีสามารถติดตั้งได้ทุกทีที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุก และบริเวณที่พบปัญหา ฉะนั้นควรหมั่นให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และเช็คสภาพสถานีคุณเป็นประจำทุกๆ 2-3 สัปดาห์ เมื่อปลวกเขามากิน ไม้ในสถานนีจะมีการเติม เหยื่อกำจัดปลวก เนเมซิส ( NEMESIS BAIT MATRIX ) ที่ไว้ในสถานีฝังดินซึ่งปลวกจะนำเหยื่อกำจัดปลวก ( NEMESIS BAIT MATRIX ) กลับไปเป็นอาหารให้ปลวกตัวอื่นๆในรังและจะทำให้ปลวกที่ได้รับเหยื่อภายในรังตาย ภายหลังทีได้รับเหยื่อที่มีสารออกฤทธิ์อยู่ซึ่งเป็นการกำจัดปลวกได้ทั้งรังอย่างรวดเร็วปกติสถานนีควรได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นประจำ ทุกๆ 3 อาทิตย์เติมเหยื่อกำจัดปลวกในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อเป็นการรักษาแนวป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพรอบบ้านคุณ เมื่อรังปลวก ได้ถูกทำลาย เหยื่อปลวกกที่เหลือค้างอยู่ภายในสถานีจะถุกกำจัดทิ้ง และทำการใสไม้ล่อปลวก (Timber) อันใหม่ลงไปเพื่อ เป็นเหยื่อล่อปลวกและเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบเป็นประจำตามระยะเวลาที่เหมาะสมต่อไป

0.00 บาท

สั่งซื้อสินค้า โทร : 064-997-8988

Design by FJ DESIGN :: รับทำ Website บริษัทกำจัดปลวกกำจัดแมลง โทร : 083-093-3206 ติดต่อเรา