กำจัดยุง

สำรวจพื้นที่ทั้งหมด โดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำบริการ

ฉีดพ่นเคมีแบบครอบคลุมพื้นที่ ( SPACE SPRAY ) โดยพ่นแบบฝอยละเอียด ( MISTING OR ULV ) หรือพ่นแบบหมอกควัน ( FOGGING ) ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร

ฉีดพ่นเคมีรอบๆ อาคาร โรงเก็บรถ ที่เก็บของ และท่อระบายน้ำรอบอาคาร เป็นต้น

ฉีดพ่นเคมีกำจัดลูกน้ำ ( LARVICIDN ) ตามแหล่งเพาะพันธุ์ เช่น คู คลอง ที่มีน้ำขัง หรือท่อระบายน้ำรอบๆ อาคารสถานที่

ตรวจเช็ค / ติดตามผล และทำบริการอย่างต่อเนื่อง


เคมีที่ใช้ : DELTAMETHRIN, ESBIOALLETHRIN, PIPERONYL BUTOXIDE


Design by FJ DESIGN :: รับทำ Website บริษัทกำจัดปลวกกำจัดแมลง โทร : 083-093-3206 ติดต่อเรา